Monday, December 11, 2017


124 Vraagbaak / 124 Reference Book


Piet Olyslager's Autovraagbaak is voor de technisch geïnteresseerde automobilist/sleutelaar een betrouwbare inlichtingenbron voor o.a. veilig onderhoud en hulp bij pech.

De Vraagbaak is een combinatie van een bedieningshandleiding en een beknopt werkplaatshandboek. Ze vermeldt alles over bediening en onderhoud en geeft richtlijnen voor het uit- en inbouwen van hoofdcomponenten en voor demontage, montage en afstellen ervan. De tekst wordt toegelicht met vele foto's en glasheldere tekeningen van constructiedetails.

Anthony's nawoord:
Deze zorgvuldig gemaakte bestanden zijn exclusief gemaakt en bedoeld voor de Fiat 124 Spider en Coupé bezitters en NIET ten behoeve van enig commercieel doel.
Directe navraag bij uitgeverij Kluwer over een eventuele herdruk van het Fiat 124 boek leerde mij, dat men bij Kluwer wel overweegt bepaalde zeer veel gevraagde boeken uit de serie te herdrukken, maar dat dit voor de Fiat 124 uitgave zeker niet het geval zal zijn vanwege de te kleine interesse- c.q. doelgroep.

Daarom hierbij als een verzameling  PDF bestanden - circa 125 Meg. (deze zijn het mooist, ook om af te drukken),  een serie  JPG-bestanden  als plaatjes - circa 80 Meg, of een  EXE-bestand  als een dia-serie - circa 110 Meg.  Alle bestanden zijn ge-zipt en moeten na het downloaden worden uitgepakt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Piet Olyslager's Dutch 124 Spider reference book is a reliable source of information for the technically interested driver / tinkerer for, among other things, safe maintenance and breakdown assistance.

The reference book ( all in the Dutch language ) is a combination of an operating manual and a concise workshop manual. It mentions everything about operation and maintenance and provides guidelines for the removal and installation of main components and for disassembly, assembly and adjustment. The text is explained with many photographs and crystal-clear drawings of construction details.


Anthony's afterword:
These carefully drawn up files are exclusively made and intended for the Fiat 124 Spider and Coupe owners and NOT for any commercial purpose.
A direct inquiry at the publisher Kluwer about a possible reprint of the Fiat 124 book taught me, that Kluwer is considering to reprint certain much requested books from the series, but that for the Fiat 124 edition certainly will not be the case because of the too small interest or target group.

Therefore, here as a collection of  PDF files - approximately 125 Meg. (these are the best, also for printing), a series of  JPG files  as images - about 80 Meg, or an  EXE file  as a slide series - about 110 Meg. All files are zipped and must be unpacked after downloading.